top of page

NÄR DET ÄR CENTRALT ATT VARA I CENTRUM
Bedömning: 1000kr
VR-behandling: 1500kr / session

SCENSKRÄCK / TALARRÄDSLA

I stort sett alla personer som talar eller agerar i rampljuset upplever nervositet, även de mest erfarna och anlitade personerna. För en stor del människor är upplevelsen av att stå på scen eller vara i centrum kopplat till stark oro, ångest och rädsla. Det är vanligt att få svårt att fokusera, oroa sig för vad betraktarna tycker, om man själv svettas/rodnar/verkar nervös etc. För många personer vars arbete kräver den här typ av aktiviteter kan problemet leda till stressreaktion och i svårare fall i längden även utmattningssyndrom. 

Jag erbjuder förändring på riktigt.

VIRTUAL REALITY-BEHANDLING

Tekniken har skapat förutsättingar för oss att med hjälp av virtual reality-utrustning placera oss virtuellt i de situationer och omständigheter vi är rädda för. Hos mig får du i en datorvärld träna dig på att möta det som just du är rädd för kopplat till att vara i centrum och stå på scenen. VR-behandling är relativt nytt fenomen men har redan gott forskningsstöd. Hos mig får du kombinerat utmana dina rädslor, träna på dina färdigheter och förstå hur du skall träna framåt på egen hand. 

SÅHÄR FUNKAR DET

Vår hjärna kan inte riktigt skilja på om datorvärlden är verklig eller inte. Det innebär att det som vi möter i den virtuella världen kommer vår hjärna att reagera på som den hade gjort i verkligheten. Många av våra förknippade rädslor, tankar och flyktbeteenden kommer att triggas igång. Det innebär att om vi tränar oss på att hantera situationerna, ändra våra beteenden och övervinna våra rädslor i den virtuella världen, så kan vi förändra hur vi hanterar motsvarande situationer i den verkliga världen.

FÖR ARBETSGIVARE

Behandlingen är ett enkelt sätt att jobba förebyggande mot stressproblematik för anställda som arbetar med presentationer och står i centrum, men också för att förbättra prestationen. För att erbjuda insatsen åt era anställd, kontakta mig.

HUR GÅR DET TILL?

Bedömningssamtal

Även om vi uppfattar att vår rädsla är att tala framför folk är detta med största sannolikhet grundat flera specifika rädslor. Bedömningssamtalet syftar till att kartlägga din problematik för att kunna pinpointa bättre exakt vad i behandlingen vi behöver fokusera på när du genomför virtual reality-exponering.

Med informationen i bedömningssamtalet får du möjlighet att träna dig virtuellt specifikt på det som vi under bedömningssamtalet kommit fram till är relevant. Det innebär att du också får möjlighet att träna på specifika presentationer eller redovisningar som du har kommande via jobb eller liknande.

Uppföljnings- och vidmakthållandesamtal

För att dina framsteg ska fortsätta är det viktigt att vidmakthålla dina förändringar och undvika att falla tillbaka i gamla problembeteenden. Under detta samtalet kommer vi tillsammans utifrån exponeringssessionerna fram till hur och vad du behöver fokusera på efter avslutad kontakt. 

bottom of page