top of page

INDIVIDUELL BEHANDLING - 1200kr / session

PSYKISK OHÄLSA

Det är inte ovanligt att vi stöter på problem i livet eller oroar oss. Ibland blir dock problem eller livsomständigheter så överväldigande och omfattande att vi inte längre klarar av att hantera dem så som vi brukar. Vi kanske oroar oss för mycket eller helt enkelt inte kan släppa händelser och upplever stort brist av kontroll i vardagen och våra liv. Detta kan leda till problem med nedstämdhet, oros- och ältandeproblematik, ångest och stress. För många leder det till att vi börjar hantera både problemen, livet och vårt mående på ett sätt som i längden får oss att må ännu sämre. Vi kan känna oss fast och få svårt att hantera vardagen, jobb och relationer.

 

Men det går att vända på den nedåtgående spiralen.

Jag hjälper dig att identifiera och bryta de mönster som gör att du befinner dig i din nuvarande situation. Det är förändring som vi gör på riktigt och inte bara pratar om.

TANKAR - KÄNSLOR - BETEENDE

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som förklarar hur beteenden formas i samspel med omständigheter, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att beteendeförändringar leder till känslo- och tankemässiga förändringar, samt vice versa.

BETEENDEANALYS SOM GRUND

I behandlingen är det centralt att förstå dina beteenden och vilka processer som påverkar dig. Det innebär att vi analyserar problemen i real- och nutid men också att vi skapar en uppfattning om din historia och inlärningshistorik i de fall som de bedöms viktigt. Det hjälper oss att förstå vad som har format dina nuvarande beteenden och hur du kan börja göra annorlunda.

KBT VIA REMISS ELLER PRIVAT

Du kan få kontakt både genom att komma privat utan remiss, eller genom remiss från läkare. Jag har vårdavtal med Region Skåne vilket innebär att din primärvårdsläkare kan remittera dig för KBT (det som tidigare kallats KBT-lång). 

bottom of page